Commatica logo

JURIIDILINE TEATIS

Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. on koostanud selle veebisaidi, et teha kõigile kasutajatele teatavaks ja võimaldada neile üldist juurdepääsu nii enda kui ka kolmandate isikute pakutavatele andmetele, tegevustele, toodetele ja teenustele.

Käesolev tekst reguleerib ja teavitab:

 1. Veebisaidi omaniku andmed
 2. Määratlused
 3. Privaatsuspoliitika
 4. Saidi kättesaadavus
 5. Kasutustingimused
 6. Sisu kättesaadavus
 7. Vastutus sisu eest
 8. Sisu taasesitus
 9. Tööstus- ja intellektuaalomand
 10. Turvameetmed
 11. Isikuandmete kaitse
 12. Reklaam
 13. Vastutuse piiramine
 14. Osaline tühisus
 15. Jurisdiktsioon

1. Veebisaidi omaniku andmed

Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. (edaspidi “omanik”) kui veebilehe www.commatica.com (edaspidi “veebileht”) omanik edastab käesolevaga oma identifitseerimisandmed vastavalt oma teavitamiskohustusele:

Ettevõtte nimi: Commatica Soluciones Informáticas S.L.U.

KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASE TUNNUSKOOD: B38657847

E-posti aadress: lopd @ commatica.com

Aadress: C/ Luis Rodríguez Figueroa, nº 7 – 38400 – Puerto de La Cruz.

Käesolev teave moodustab ja reguleerib kasutustingimusi, vastutuse piiranguid ja kohustusi, mida commatica.com domeeninime(de) all avaldatud veebilehe kasutajad võtavad endale ja kohustuvad järgima.

2. Mõisted

Muude terminite hulgas kasutatakse;

“Lehekülg”; domeen/commatica.com, mis on Interneti-kasutajatele kättesaadav.

“Kasutaja” – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või sirvib veebilehte.

“Sisu”; need on leheküljed, mis moodustavad kogu domeeni, mis sisaldavad teavet ja teenuseid, mida omanik teeb internetikasutajatele kättesaadavaks. Need sisaldavad sõnumeid, tekste, fotosid, graafikat, ikoone, logosid, tehnoloogiat, linke, tekstuure, jooniseid, heli- ja/või pildifaile, salvestusi, tarkvara, välimust, graafilist kujundust ja lähtekoode ning üldiselt igasugust materjali, mis sisaldub saidil.

“Web”; Tehniline sõna, mis kirjeldab Interneti kaudu teabe kättesaadavuse süsteemi, mis on konfigureeritud HTML, ASP või sarnase keelega tehtud lehekülgede ja programmeerimismehhanismide, nagu java, javascript, PHP või muude jne abil… Need Interneti-domeeninime all kujundatud ja avaldatud leheküljed on tulemus, mille omanik teeb Interneti-kasutajatele kättesaadavaks.

“Lingid, lingid, lingid, lingid, lingid jne”; tehnika, mille abil kasutaja saab liikuda veebi või Interneti eri lehekülgedel, klõpsates lihtsalt lingi sisaldaval tekstil, ikoonil, nupul või tähisel.

“Küpsised”; tehnilised vahendid veebilehtedel navigeerimise jälgimiseks ja jälgimiseks. Need on väikesed tekstifailid, mis kirjutatakse kasutaja arvutisse.

3. Privaatsuspoliitika

Selle veebisaidi kaudu ei koguta kasutajate isikuandmeid ilma nende teadmata ega edastata neid kolmandatele isikutele.

Parima võimaliku teenuse pakkumiseks ja kasutajasõbralikkuse eesmärgil analüüsitakse külastatavate lehekülgede arvu, külastuste arvu, samuti külastajate aktiivsust ja kasutussagedust. Selleks kasutab Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. internetiteenuse pakkuja poolt toodetud statistilisi andmeid.

Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. ei kasuta küpsiseid kasutajate andmete kogumiseks ega registreeri juurdepääsu IP-aadresse. Juhul, kui kasutatakse küpsiseid, hoiatatakse kasutajat leheküljele esmakordsel sisenemisel, teavitades teda nende kasutamisest ja kasutuspoliitikast.

Commatica Soluciones Informáticas S.L.U.-le kuuluv portaal sisaldab linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille privaatsuspoliitika ei ole seotud Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. omaga. Sellistele veebisaitidele sisenedes saate otsustada, kas nõustute nende privaatsus- ja küpsiste poliitikaga. Üldiselt saate Internetis surfates oma brauseri konfiguratsioonivalikutes aktsepteerida või tagasi lükata kolmanda osapoole küpsised.

4. Saidi kättesaadavus

Omanik ei garanteeri katkestuste või vigade puudumist veebisaidile või selle sisule juurdepääsul ega nende ajakohasust, kuigi ta teeb kõik endast oleneva, et neid vältida, parandada või ajakohastada. Järelikult ei vastuta omanik mis tahes kahju eest, mis on kasutajale tekitatud telekommunikatsioonivõrkude rikete või katkestuste tõttu, mis põhjustavad portaaliteenuse peatamise, tühistamise või katkestamise selle osutamise ajal või enne seda.

Omanik välistab, välja arvatud kehtivates õigusaktides sätestatud erandid, igasuguse vastutuse kahju eest, mis võib tuleneda veebilehe ja sisu toimimise puudulikust kättesaadavusest, järjepidevusest või kvaliteedist, veebilehe ja sisuga seotud ootuste mittetäitmisest, mida kasutajad on veebilehe ja sisuga seostanud.

Juurdepääs veebilehele ei tähenda omaniku kohustust kontrollida viiruste, usside või muude kahjulike arvutielementide puudumist. Kasutaja vastutab igal juhul selle eest, et kahjulike arvutiprogrammide avastamiseks ja desinfitseerimiseks on olemas piisavad vahendid. Seetõttu ei vastuta omanik võimalike turvavigade eest, mis võivad tekkida veebilehe teenuse osutamise ajal, ega ka võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida kasutaja või kolmandate isikute arvutisüsteemile (riist- ja tarkvara), seal salvestatud failidele või dokumentidele, mis on tingitud viiruse esinemisest kasutaja arvutis, mida kasutatakse veebi teenuste ja sisuga ühendamiseks, brauseri talitlushäirest või selle mitteuuendatud versioonide kasutamisest.

5. Kasutustingimused

Veebisaidi lihtne ja lihtne kasutamine annab kasutajale, olgu ta füüsiline või juriidiline isik, tingimuse ja kohustuslikult tähendab täielikku, täielikku ja tingimusteta nõusolekut iga üksiku tingimuse ja üldtingimusega, mis sisaldub õiguslikus teatises. Kui kasutaja ei nõustu käesoleva õigusliku teatise punktide ja kasutustingimustega, peab ta hoiduma veebilehe kasutamisest.

Käesolevat õiguslikku teatist võidakse muuta ja ajakohastada, nii et omaniku poolt avaldatud versioon võib erineda igal ajal, kui kasutaja portaali siseneb. Seetõttu peab kasutaja lugema õiguslikku teatist iga kord, kui ta veebilehele siseneb.

Veebisaidi kaudu pakub omanik kasutajatele juurdepääsu erinevatele sisenditele, mida omanik või volitatud kolmandad isikud on Internetis avaldanud, ning võimaldab neid kasutada.

Kasutaja on kohustatud ja kohustub kasutama lehte ja selle sisu vastavalt kehtivatele õigusaktidele, õiguslikule teatisele ja mis tahes muudele teadetele või juhistele, mis on talle teatavaks tehtud kas käesoleva õigusliku teatise kaudu või mis tahes muus kohas lehe sisus, samuti kooskõlas kooseksisteerimise, kõlbluse ja üldtunnustatud heade kommete reeglitega.

Sel eesmärgil on kasutaja kohustatud ja kohustub EI kasuta mis tahes sisu ebaseaduslikel eesmärkidel või mõjudel, mis on keelatud õigusliku teatisega või kehtivate õigusaktidega, mis kahjustavad kolmandate isikute õigusi ja huve või mis võivad mingil viisil kahjustada, muuta kasutuskõlbmatuks, üle koormata, halvendada või takistada sisu, arvutiseadmete või dokumentide, failide ja igasuguse sisu normaalset kasutamist, mis on salvestatud mis tahes arvutiseadmetes, mis on omaniku, teiste kasutajate või Interneti-kasutajate (riistvara ja tarkvara) omanduses või lepingus.

6. Sisu kättesaadavus

Lehekülje ja sisu teenuse osutamine on põhimõtteliselt tähtajatu. Omanik võib siiski igal ajal lõpetada või peatada lehekülje ja/või selle sisu teenuse osutamise.

7. Vastutus sisu eest

Käesoleval veebisaidil olevate linkide jne. funktsioon on üksnes teavitada kasutajat teiste veebisaitide olemasolust, mis sisaldavad teavet antud teema kohta. See ei kujuta endast ettepanekut ega soovitust.

Omanik ei vastuta teiste kolmandate osapoolte veebisaitide seaduslikkuse eest, kust portaalile pääseb. Samuti ei vastuta ta teiste kolmandate isikute veebisaitide seaduslikkuse eest, mis võivad olla seotud või lingitud sellele veebisaidile.

Omanik ei vastuta nende lingitud lehekülgede sisu, hüperlinkide toimimise, kasulikkuse või tulemuste eest ega garanteeri, et neis ei ole viirusi või muid elemente, mis võivad põhjustada muutusi kasutaja arvutisüsteemis (riist- ja tarkvara), dokumentides või failides, välistades igasuguse vastutuse kasutajale ühelgi neist põhjustest põhjustatud kahjude eest.

8. Sisu reprodutseerimine

Kasutaja kohustub ja kohustub mitte edastama, levitama või tegema kolmandatele isikutele kättesaadavaks mis tahes materjali, mis sisaldub Veebisaidil, näiteks teavet, tekste, andmeid, sisu, sõnumeid, graafikat, jooniseid, heli- ja/või pildifaile, fotosid, salvestusi, tarkvara, logosid, kaubamärke, ikoone, tehnoloogiat, fotosid, tarkvara, linke, graafilist disaini ja lähtekoode või muud materjali, millele tal on Veebisaidi kasutajana juurdepääs, ilma et see loetelu oleks ammendav.

Lisaks sellele ei tohi kasutaja vastavalt eelnevale:

– reprodutseerida, kopeerida, levitada, teha mis tahes kujul kättesaadavaks, edastada avalikult, teisendada või muuta sisu, välja arvatud juhul, kui teil on vastavate õiguste eest vastutava omaniku selgesõnaline kirjalik luba või kui see on seadusega lubatud.

– kustutada, manipuleerida või mingil viisil muuta autoriõigust ja muid andmeid, mis identifitseerivad omaniku või selle omanike õiguste reserveerimist, sõrmejälgi ja/või digitaalseid tunnuseid või muid nende tuvastamiseks kehtestatud tehnilisi vahendeid.

Kasutaja peab hoiduma sisu hankimisest või isegi selle hankimise katsest, kasutades muid vahendeid või menetlusi kui need, mis on vastavalt olukorrale tehtud kättesaadavaks või mis on märgitud veebilehtedel, kus sisu asub, või üldiselt need, mida tavaliselt kasutatakse Internetis sel eesmärgil, tingimusel, et need ei too kaasa lehe ja/või sisu kahjustamise või blokeerimise ohtu.

9. Tööstus- ja intellektuaalomand

Intellektuaal- ja tööstusomandi õigused on kõik intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktidega tunnustatud omandiõigused või kasutusõigused mis tahes eesmärgil ja mis tahes kasutusviisil, samuti kõik tööstusomandit käsitlevate õigusaktidega tunnustatud õigused, sealhulgas mõlemal juhul õigus taotleda asjakohaseid registreerimisi ja sissekandeid nende õiguste saamiseks või kaitsmiseks (edaspidi “intellektuaal- ja tööstusomandi õigused”).

Rangelt keelatud on kasutada kõiki tööstusomandi ja intellektuaalse omandi alla kuuluvaid elemente ärilistel eesmärkidel, samuti nende levitamine, muutmine, muutmine või dekompileerimine.

Kõik nimetused, kujundused ja/või logod, samuti kõik tooted või teenused, mida pakutakse ja kajastatakse sellel veebilehel, on Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. või kolmandate isikute registreeritud kaubamärgid või omand. Selle kasutamine teiste isikute poolt peale seadusliku omaniku ja ilma omaniku nõusolekuta on keelatud.

Kasutaja peab austama kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi ja kaubamärke ning vastutab nende kasutamise eest ainuisikuliselt.

Mis tahes eespool nimetatud õiguste rikkumine võib kujutada endast nende sätete rikkumist ning Hispaania seaduste kohaselt karistatavat kuritegu.

10. Turvameetmed

Omanik on võtnud isikuandmete kaitseks kasutusele seadusega nõutud turvatasemed ning püüab paigaldada muid võimalikke täiendavaid tehnilisi vahendeid ja meetmeid, et vältida esitatud isikuandmete kadumist, väärkasutamist, muutmist, loata juurdepääsu ja vargust. Omanik ei vastuta võimalike kahjude või kahjude eest, mis võivad tekkida selle elektroonilise süsteemi töös esinevate häirete, puuduste, katkestuste, arvutiviiruste, telefonikatkestuste või katkestuste tõttu, mis on tingitud omanikust sõltumatutest põhjustest; viivitused või takistused käesoleva elektroonilise süsteemi kasutamisel, mis on tingitud telefoniliinide puudustest või ülekoormusest või andmetöötluskeskuse, Interneti-süsteemi või muude elektrooniliste süsteemide ülekoormusest, samuti kahju eest, mille võivad põhjustada kolmandad isikud omaniku kontrolli alt väljas olevate ebaseaduslikest sissetungidest. Kasutaja peaks siiski teadma, et turvameetmed ei ole vallutamatud.

11. Isikuandmete kaitse

Veebilehe sirvimise ajal on võimalik, et isikuandmeid võidakse küsida erinevate selleks ettenähtud veebivormide kaudu või e-posti teel. Nimetatud andmed moodustavad osa asjaomastest failidest sõltuvalt nende kogumise konkreetsest ja konkreetsest eesmärgist, millest teid teavitatakse isikuandmete kogumise ajal. Sel viisil esitatakse iga andmetöötluse eriteave koos veebivormide või e-kirjaga, kusjuures kõigi nende puhul on ühine faili eest vastutav isik: Commatica Soluciones Informáticas S.L.U..

Vastavalt kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega antud õigustele võite kasutada oma õigust juurdepääsule, parandamisele, töötlemise piiramisele, sulgemisele, ülekantavusele ja oma isikuandmete töötlemise vaidlustamisele ning nende töötlemiseks antud nõusolekule, saates oma taotluse Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. REF: Protección de Datos, aadressil C/ Luis Rodríguez Figueroa, nº 7 – 38400 – Puerto de La Cruz või e-posti aadressil lopd@commatica.com.

Igal isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. töötleb teda puudutavaid isikuandmeid või mitte. Huvitatud isikutel on õigus tutvuda oma isikuandmetega, taotleda ebatäpsete andmete parandamist või vajaduse korral nende kustutamist, kui andmed ei ole muu hulgas enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti.

Teatud asjaoludel ja nende konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel võivad huvitatud isikud taotleda oma andmete töötlemise piiramist või selle keelamist, millisel juhul Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. säilitab neid andmeid ainult mõjuvatel õigustatud põhjustel, halduse poolt kehtestatud kehtivate eeskirjade täitmiseks või võimalike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate veebilehelt http://commatica.avisolegal.info.

12. Reklaam

Osa veebisaidist võib sisaldada reklaami või olla sponsoreeritud. Reklaamijad ja sponsorid vastutavad ainuisikuliselt selle eest, et veebilehele esitatav materjal vastab kõigile kohaldatavatele seadustele. Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. ei vastuta mis tahes vigade, ebatäpsuste või ebakorrektsuste eest, mis võivad sisaldada reklaami sisu või sponsoreid.

Igal juhul võite esitada kaebuse, mis on seotud sellele veebisaidile lisatud reklaami sisuga, järgmisel e-posti aadressil: lopd@commatica.com.

13. Vastutuse piiramine

Omanik välistab igasuguse vastutuse otsuste eest, mida kasutaja võib selle teabe põhjal teha, samuti võimalike trükivigade eest, mis võivad sisalduda veebilehel olevates dokumentides ja graafikas. Teave võib perioodiliselt ja ilma eelneva teatamata muutuda sisu laiendamise, parandamise, parandamise või ajakohastamise tõttu.

See veebisait võib sisaldada kolmandate isikute reklaame ja/või linke kolmandate isikute veebisaitidele. Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. ei vastuta kõigil neil juhtudel nende kolmandate isikute pakutavate teenuste, nende poolt nõutavate eri- või üldtingimuste ega nende veebilehtede sisu eest, millele pääseb kehtestatud linkide kaudu.

Omanik ei vastuta sellise teabe tõepärasuse eest, mis ei ole tema enda koostatud ja mille kohta ta viitab muule allikale, ega võta vastutust hüpoteetiliste kahjude eest, mis võivad tekkida sellise teabe kasutamisest. Omanik jätab endale õiguse uuendada, muuta või kustutada oma veebilehtedel sisalduvat teavet ning võib isegi piirata või keelata juurdepääsu sellisele teabele. Omanik on vabastatud vastutusest mis tahes kahju eest, mida kasutaja võib kannatada vigade, puuduste või puuduste tõttu omaniku poolt esitatud teabes, tingimusel et see pärineb väljastpoolt.

14. Osaline tühisus

Kui mõni osa käesolevatest üldtingimustest peaks olema vastuolus seadusega ja seega kehtetu, ei mõjuta see teisi seadusega kooskõlas olevaid sätteid, mistõttu pooled kohustuvad need kehtetud punktid või teenusetingimused uuesti läbi rääkima ja neid ülejäänud kehtivatesse tingimustesse lisama.

15. Jurisdiktsioon

Kõik küsimused, mis võivad tekkida seoses käesoleva õigusliku teatise tõlgendamise, kohaldamise ja täitmisega, samuti kõik nõuded, mis võivad tuleneda selle kasutamisest, allutavad kõik osapooled end S/C de Tenerife kohtunikele ja kohtutele, loobudes selgesõnaliselt mis tahes muust pädevusest, mis võib neile vastata.

16. Kohaldatavad õigusaktid

Õigusliku teatise suhtes kohaldatakse Hispaania seadusi.

Kõik autoriõigused on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seaduste ja lepingute alusel. Kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine tervikuna või osaliselt mis tahes viisil on selgesõnaliselt keelatud.